Πώς προκύπτουν οι πολύ χαμηλές τιμές στα τεστ Covid; Τι είναι το Pooling;

Πώς γίνεται να είναι τόσο χαμηλές οι τιμές για test Covid, σε κάποια μεγάλα ιατρικά κέντρα;

Pooling, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στην εργαστηριακή ανάλυση για να δηλώσει ότι το δείγμα που αναλύεται, ΔΕΝ είναι ενός ατόμου, αλλά είναι μείγμα πολλών άλλων ξεχωριστών δειγμάτων διαφορετικών ατόμων.

Για παράδειγμα, εάν έχουμε τα δείγματα τριών, πέντε ή δέκα ατόμων, τότε μπορεί να ανακατευθούν μεταξύ τους και να δημιουργηθεί ένα νέο “δείγμα” που να έχει υλικό από όλα τα δείγματα από τα οποία συνετέθη.

Αυτό μπορεί να φέρει μεγάλη οικονομία στα αντιδραστήρια και στο χρονικό κόστος ανάλυσης γιατί εάν αυτό το “δείγμα” βρεθεί αρνητικό σε μία ανάλυση covid , τότε και όλα τα επιμέρους δείγματα από τα οποία αποτελείται, θα πρέπει να είναι θεωρητικά αρνητικά. Με αυτό τον τρόπο, με μία ανάλυση έχει κανείς αποτέλεσμα για τρία – πέντε ή δέκα άτομα ταυτόχρονα.

Εάν όμως το «δείγμα» προκύψει θετικό, τότε θα πρέπει να γίνει επιμέρους ανάλυση στα τρία ή πέντε ή δέκα πρωτογενή ατομικά δείγματα, ώστε να βρεθεί ποιο ή ποια είναι θετικά σε covid και έκαναν το «δείγμα» να μετρηθεί ως θετικό.

Ερωτηματικά προκύπτουν για το πόσο επηρεάζεται η ευαισθησία της ανίχνευσης, αφού το «δείγμα» εμπεριέχει αραιωμένα πρωτογενή δείγματα, με κίνδυνο να χαθεί κάποιο θετικό με χαμηλό ιικό φορτίο (σε pool 5 δειγμάτων, το οποιοδήποτε πρωτογενές δείγμα συμμετέχει κατά το 1/5, δηλαδή βρίσκεται αραιωμένο 5 φορές μέσα στο «δείγμα» το οποίο αναλύεται)

Η δυσκολία χειρισμού και η πιθανότητα ενός σφάλματος χειρισμού του δείγματος σας, έγκειται στην πρόσθετη χειροκίνητη διαδικασία που απαιτείται για τη δημιουργία του «δείγματος».

Όταν λοιπόν, κάνετε ένα test Covid PCR, ζητήστε να μάθετε εάν η ανάλυση σας γίνεται σε pool, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς τι σας παρέχουν.

Είναι αξιόπιστες οι απαντήσεις από τα «πολύ φτηνά» τεστ Covid;

Η διαδικασία αυτή για εμάς, είναι αποδεκτή μόνο υπό  προϋποθέσεις ( επιτακτική ανάγκη κάλυψης μεγάλου αριθμού δειγμάτων με περιορισμένη διαθεσιμότητα αντιδραστηρίων, ανελαστική ανάγκη ελαχιστοποίησης κόστους ή εκτέλεσης πολλών δειγμάτων σε μικρό χρονικό διάστημα κ.α. ) Στο Check Up Medicus για λόγους ποιότητας αναλαμβάνουμε το κόστος κανονικής – ατομικής ανάλυσης των δειγμάτων σε Covid PCR, ώστε να πετύχουμε την μέγιστη ευαισθησία στην ανίχνευση του ιού

Σχετικά με ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΤΣΙΑΣ

Διευθυντής Check Up Medicus από το 2005 τ.Διευθυντής εργαστηρίων ΤΥΠΕΤ 2000-2007 MSc Clinical Biochemistry Molecular Biology Surrey UK BSc Chemistry Athens GR

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΤΣΙΑΣ →