ΡΑΝΤΕΒΟΥ & ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Στο Check Up Medicus, τόσο για τα test αντισωμάτων όσο και για το test PCR, απαιτείται προσυνεννόηση και ορισμός συγκεκριμένου ραντεβού, ώστε να τηρηθούν τα μέγιστα δυνατά μέτρα ασφάλειας.

Σε μη εμπύρετα άτομα, τα τεστ τα εκτελούμε  με υπεύθυνη υπεύθηνη δήλωση περί μη πυρετού την τελευταία εβδομάδα από τον εξεταζόμενο, τόσο σε ειδικούς χώρους, όσο και κατ’οίκον για την : 

  • αξιολόγηση παρελθόντων συμπτωμάτων, με χρήση των test αντισωμάτων
  • έκδοση πιστοποιητικού αρνητικών αποτελεσμάτων για  ταξιδιωτική χρήση ή σε προχειρουργικό έλεγχο, με χρήση του test-PCR

Σε περιπτώσεις εμπύρετων καταστάσεων, τα τεστ γίνονται αποκλειστικά κατ’οίκον 

 

Τα τεστ για τον COVID-19  τόσο τα τεστ αντισωμάτων όσο και τα PCR δεν συνταγογραφούνται για την ώρα στον ΕΟΠΥΥ

 

 

Το κόστος των αναλύσεων είναι :

  • Αντισώματα IgG 25 ευρώ
  • Αντισώματα IgM 25 ευρώ
  • Αντισώματα IgA 45 ευρώ
  • Covid-19 PCR 130 ευρώ
  • Κατ’οίκον χρέωση 20-30 ευρώ ανάλογα την περιοχή Αθηνών