Βγήκε το τεστ PCR αρνητικό. Είναι σίγουρο ότι δεν βρίσκομαι σε λοίμωξη;

Το τεστ covid-19 PCR είναι ο μοναδικός θεωρητικά αξιόπιστος τρόπος διάγνωσης της λοίμωξης από covid, σε άτομα που περνούν τα συμπτώματα της λοίμωξης ή χρειάζεται να ανιχνεύσουμε εάν βρίσκονται σε ασυμπτωματική φάση λοίμωξης και είναι φορείς μετάδοσης.

Σε κάποιες περιπτώσεις όμως, προκύπτουν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, δηλαδή να έχουμε ένα αρνητικό αποτέλεσμα σε άτομο που είναι σε φάση λοίμωξης. Οι κύριοι λόγοι είναι

  • σφάλματα στην δειγματοληψία ( ελλιπής λήψη υλικού )
  • σφάλματα στην εξέλιξη της ανάλυσης

Ακόμα ενώ ένα θετικό αποτέλεσμα θεωρητικά είναι αδιαμφισβήτητη επιβεβαίωση της λοίμωξης, υπάρχουν κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις που είναι ψευδώς θετικό το αποτέλεσμα από επιμολύνσεις στον εργαστηριακό χώρο.

 

Συμπερασματικά

Τόσο το αρνητικό όσο και το θετικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να κρίνονται βάσει κλινικής συναξιολόγησης του ιατρού σας.

Ένα αρνητικό αποτέλεσμα σε ασυμπτωματικό άτομο χωρίς άλλες ενδείξεις πιθανής μόλυνσης του, θα πρέπει να θεωρείται αξιόπιστο

Ένα αρνητικό αποτέλεσμα σε άτομο με συμπτώματα μόλυνσης, ίσως να χρειάζεται έναν επαναληπτικό έλεγχο

Σχετικά με ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΤΣΙΑΣ

Διευθυντής Check Up Medicus από το 2005 τ.Διευθυντής εργαστηρίων ΤΥΠΕΤ 2000-2007 MSc Clinical Biochemistry Molecular Biology Surrey UK BSc Chemistry Athens GR

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΤΣΙΑΣ →