Χρεώσεις – τιμή & Ραντεβού

Στο Check Up Medicus, τόσο για τα test SARS CoV2 (Covid-2) αντισωμάτων όσο και για το test PCR, απαιτείται προσυνεννόηση και ορισμός συγκεκριμένου ραντεβού, ώστε να τηρηθούν στο μέγιστο δυνατό τα μέτρα ασφάλειας.

 

Για το τεστ του μοριακού ελέγχου – PCR απαιτείται συμπλήρωση εντύπου συγκατάθεσης για την εκτέλεση του τεστ και ενημέρωση του ΕΟΔΥ για τα αποτελέσματα. 

 

Σε μη εμπύρετα άτομα, τα τεστ άμεσης ανίχνευσης, τα εκτελούμε  τόσο σε ειδικούς ασφαλείς αεριζόμενους χώρους στο διαγνωστικό , όσο και κατ’οίκον για την : 

 • έκδοση πιστοποιητικού αρνητικών αποτελεσμάτων για  ταξιδιωτική χρήση ή σε προχειρουργικό έλεγχο, καταλληλότητας εργασίας κλπ με χρήση του μοριακού test-PCR
 • αξιολόγηση παρελθόντων συμπτωμάτων, με χρήση των test αντισωμάτων

 

Σε περιπτώσεις εμπύρετων, προτείνουμε το μοριακό τεστ PCR,  αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού

 • σε προσυμφωνημένο εξωτερικό χώρο ( απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο του διαγνωστικού για την ασφάλεια των παρευρισκομένων )
 • στο σπίτι,  σε εξωτερικό ή καλά αεριζόμενο χώρο εκτός σπιτιού (π.χ. στην είσοδο) 

 

 

Τα τεστ για τον COVID-19 (τεστ αντισωμάτων και PCR), δεν συνταγογραφούνται για την ώρα στον ΕΟΠΥΥ

 

 

Το κόστος των αναλύσεων Covid-19 είναι :

 • Μοριακό τεστ ανιχνευσης PCR με λήψη ασφαλείας & μοναδιαία εκτέλεση ( όχι pooling)* στα 60 ευρώ**
 • Μοριακό τεστ ανιχνευσης PCR με λήψη ασφαλείας & σε ομαδική εκτέλεση των 5 δειγμάτων – “pooling”  στα 45 ευρώ*
 • Αντισώματα Ανοσοποίησης IgG II από εμβιλιασμό 30 ευρώ
 • Αντισώματα IgG 25 ευρώ
 • Αντισώματα IgM 25 ευρώ
 • Κατ’οίκον χρέωση 20-40 ευρώ ανάλογα την περιοχή Αθηνών

 

* Στην μοναδιαία ανάλυση, κάθε δείγμα αναλύεται χωριστά – ατομικά. Με την τεχνική “pooling”  γίνεται μία ανάλυση σε “ομαδικό” δείγμα Έτσι

  5 δείγματα ενώνονται μαζί σε ένα δείγμα για να γίνει μία ανάλυση Στο ομαδικό δείγμα,

 • αρνητικό αποτέλεσμα καθιστά και τα πέντε δείγματα αρνητικά
 • θετικό αποτέλεσμα οδηγεί άλα τα δείγματα σε ατομικό επανέλεγχο για να εξακριβωθεί ποιά είναι αρνητικά και ποια θετικά 

**Σε οικογενειακό πακέτο, για το δεύτερο και κάθε πρόσθετο μέλος, στα 50 ευρώ