Τι είναι το test covid – PCR με μια ματιά

Το τεστ covid-19 PCR, είναι η άμεση ανίχνευση του γεννετικού υλικού του κορωνοϊού με τεχνικές μοριακής βιολογίας.

Το τεστ πραγματοποιείται  με λήψη επιχρείσματος – υγρών από τον λαιμό ή την ρυνική κοιλότητα του εξεταζόμενου και με την χρήση ειδικής μπατονέτας,

Η μέθοδος PCR θεωρητικά έχει ευαισθησία που προσεγγίζει το 100%, καθώς αρκεί η λήψη ελάχιστων αντίτυπων του ιού για να ανιχνευθεί η λοίμωξη. Είναι η πλέον αξιόπιστη μέθοδος ανίχνευσης του κορωνοϊού αποκλειστικά κατά την χρονική φάση της λοίμωξης.

Στην πράξη όμως έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου σε επανέλεγχο αρχικά αρνητικού αποτελέσματος PCR, το δεύτερο δείγμα φρέθηκε θετικό. Κακή λήψη δείγματος, αποτυχία της αντίδρασης PCR είναι οι βασικές αιτίες.

Με τα δεδομένα αυτά, ένα αρνητικό αποτέλεσμα  σε ύποπτα περιστατικά θα πρέπει ίσως να επαναλαμβάνεται για λόγους επιβεβαίωσης και διασφάλισης του αποτελέσματος