Τι είναι το test covid – PCR με μια ματιά

Το τεστ covid-19 PCR, είναι η άμεση ανίχνευση του γενετικού υλικού του κορωνοϊού με τεχνικές μοριακής βιολογίας.

Το τεστ πραγματοποιείται  με λήψη επιχρίσματος – υγρών από τον λαιμό ή την ρινική κοιλότητα του εξεταζόμενου, με χρήση ειδικής μπατονέτας.

Η μέθοδος PCR θεωρητικά έχει ευαισθησία που προσεγγίζει το 100%, καθώς αρκεί η λήψη ελάχιστων αντίτυπων του ιού για να ανιχνευθεί η λοίμωξη. Είναι η πλέον αξιόπιστη μέθοδος ανίχνευσης του κορωνοϊού,  αποκλειστικά κατά την χρονική φάση της λοίμωξης.

Στην πράξη όμως έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου σε επανέλεγχο αρχικά αρνητικού αποτελέσματος PCR, το δεύτερο δείγμα βρέθηκε θετικό. Κακή λήψη δείγματος και αποτυχία της αντίδρασης PCR, είναι οι βασικές αιτίες.

Με τα δεδομένα αυτά, ένα αρνητικό αποτέλεσμα  σε ύποπτα περιστατικά θα πρέπει ίσως να επαναλαμβάνεται για λόγους επιβεβαίωσης και διασφάλισης του αποτελέσματος

Σχετικά με ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΤΣΙΑΣ

Διευθυντής Check Up Medicus από το 2005 τ.Διευθυντής εργαστηρίων ΤΥΠΕΤ 2000-2007 MSc Clinical Biochemistry Molecular Biology Surrey UK BSc Chemistry Athens GR

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΤΣΙΑΣ →