Βγήκε το test αντισωμάτων covid-19 αρνητικό. Είναι σίγουρο ότι δεν έχω περάσει λοίμωξη;

Τα τεστ των αντισωμάτων χρησιμοποιούνται κυρίως για την αναγκαία πιστοποίηση ότι τα συμπτώματα λοίμωξης που έχουν παρέλθει σε κάποιο άτομο, είναι από covid 19 ή όχι.

Ένα αρνητικό αποτέλεσμα  θα πρέπει να αξιολογείται ως αναλογικά αξιόπιστο μόνο εάν έχει γίνει το τεστ:

  • μετά την πάροδο των συμπτωμάτων της λοίμωξης ( προτείνεται να παρέλθει χρόνος 5-10 ημερών)
  • με την μέτρηση αντισωμάτων IgG που είναι τα πλέον ευαίσθητα – αξιόπιστα στην ανίχνευση του covid
  • αποκλειστικά με ποσοτική μέθοδο σε αναλυτή ( όχι το γρήγορο τεστ σε πλακάκι με την πολύ χαμηλότερη έμπρακτα από την θεωρητικά αναφερόμενη απόδοση τους που παρουσιάζουν μέχρι σήμερα -Μάιος 2020)

 

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ένα αρνητικό αποτέλεσμα είναι δυνητικά ψευδώς αρνητικό και δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνεται με τις  προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν

 

ΠΡΟΣΟΧΗ To test αντισωμάτων ΔΕΝ είναι φτιαγμένο για να:

  •  δούμε εάν κάποιο άτομο βρίσκεται σε λοίμωξη covid-19 εκείνη την στιγμή
  • αξιολογήσουμε βήχα ή πυρετό

 

Στο Check Up Medicus εκτελούμε τα τεστ αντισωμάτων IgM, IgG, IgA  αποκλειστικά σε μηχάνημα –  αναλυτή της εταιρείας Snibe που είναι για την ώρα (Ιούνιος 2020) ο πλέον αξιόπιστος για  αυτή την μέτρηση

Σχετικά με ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΤΣΙΑΣ

Διευθυντής Check Up Medicus από το 2005 τ.Διευθυντής εργαστηρίων ΤΥΠΕΤ 2000-2007 MSc Clinical Biochemistry Molecular Biology Surrey UK BSc Chemistry Athens GR

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΤΣΙΑΣ →