Τι είναι το τεστ αντισωμάτων IgG IgM IgA με μια ματιά

Τα τεστ αντισωμάτων covid-19  είναι μία έμμεση μέθοδος ανίχνευσης του κορωνοϊού, μέσω των αντισωμάτων που παράγει ο οργανισμός για την αντιμετώπιση του.

 

Οπως φαίνεται και στο διάγραμμα, η εμφάνιση των βασικών αντισωμάτων που παράγει ο οργανισμός, αρχίζει με την έναρξη του εμφανιζόμενου πυρετού από την λοίμωξη, και παραμένουν μετά την ανάρρωση από την λοίμωξη για μεγάλο – άγνωστο ακόμα πόσο – διάστημα.

 

 

Τα πρωτοεμφανιζόμενα αντισώματα IgM, είναι τα πλέον δραστικά και εξαφανίζονται σύντομα καθώς καταναλώνονται στην αντιμετώπιση της λοίμωξης και επιπλέον στην φάση της ανάρρωσης είναι πολύ δύσκολο – ενεργοβόρο για τον οργανισμό να τα παράγει συνέχεια

Τα IgΜ αντικαθίστανται σταδιακά  από τα IgG που είναι πιο εύκολο για τον οργανισμό να τα παράγει και θεωρητικά παρέχουν ανοσία, η οποία όμως μένει να επιβεβαιωθεί εάν υφίσταται τα επόμενα χρόνια.

Η εξέταση γίνεται με απλή αιμοληψία, χωρίς να απαιτείται κάποια προετοιμασία (αποφυγή φαγητού ή οτιδήποτε άλλο). Το τεστ προτείνεται να γίνεται με ποσοτικό τρόπο σε αναλυτή όπως περιγράφεται σε επόμενη σελίδα, ενώ τα αποτελέσματα δίνονται συνήθως από το εργαστήριο αυθημερόν.