Τι είναι το τεστ αντισωμάτων IgG IgM IgA με μια ματιά

Τα τεστ αντισωμάτων covid-19  είναι μία έμμεση μέθοδος ανίχνευσης του κορωνοϊού, μέσω των αντισωμάτων που παράγει ο οργανισμός για την αντιμετώπιση του.

 

Οπως φαίνεται και στο διάγραμμα, η εμφάνιση των βασικών αντισωμάτων που παράγει ο οργανισμός, αρχίζει με την έναρξη του εμφανιζόμενου πυρετού από την λοίμωξη, και παραμένουν μετά την ανάρρωση από την λοίμωξη για μεγάλο – άγνωστο ακόμα πόσο – διάστημα.

 

 

Τα πρωτοεμφανιζόμενα αντισώματα IgM, είναι τα πλέον δραστικά και εξαφανίζονται σύντομα καθώς καταναλώνονται στην αντιμετώπιση της λοίμωξης και επιπλέον στην φάση της ανάρρωσης είναι πολύ δύσκολο – ενεργοβόρο για τον οργανισμό να τα παράγει συνέχεια

Τα IgΜ αντικαθίστανται σταδιακά  από τα IgG που είναι πιο εύκολο για τον οργανισμό να τα παράγει και θεωρητικά παρέχουν ανοσία, η οποία όμως μένει να επιβεβαιωθεί εάν υφίσταται τα επόμενα χρόνια.

Η εξέταση γίνεται με απλή αιμοληψία, χωρίς να απαιτείται κάποια προετοιμασία (αποφυγή φαγητού ή οτιδήποτε άλλο). Το τεστ προτείνεται να γίνεται με ποσοτικό τρόπο σε αναλυτή όπως περιγράφεται σε επόμενη σελίδα, ενώ τα αποτελέσματα δίνονται συνήθως από το εργαστήριο αυθημερόν.

Σχετικά με ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΤΣΙΑΣ

Διευθυντής Check Up Medicus από το 2005 τ.Διευθυντής εργαστηρίων ΤΥΠΕΤ 2000-2007 MSc Clinical Biochemistry Molecular Biology Surrey UK BSc Chemistry Athens GR

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΤΣΙΑΣ →