Πότε προτείνεται το τεστ αντισωμάτων – Τι να επιλέξετε

To test αντισωμάτων προτείνεται αποκλειστικά σε άτομα, όπου έχουν παρέλθει τα συμπτώματα πιθανής λοίμωξης από covid.

Η ανάλυση τους δεν ενδείκνυται για την διάγνωση πιθανής λοίμωξης από covid κατά την διάρκεια εκδήλωσης συμπτωμάτων, καθώς η ευαισθησία ανίχνευσης – αξιοπιστία δεν είναι ικανοποιητική σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Προτείνεται η χρήση 

  • των αντισωμάτων IgM μόνο, σε χρόνο 1 – 7 ημέρες μετά την πάροδο των συμπτωμάτων
  • του συνδυασμού των αντισωμάτων IgG και IgM, σε χρόνο 7 – 30 ημέρες μετά την πάροδο των συμπτωμάτων
  • των αντισωμάτων IgG σε χρόνους πάνω από 30 ημέρες μετά την πάροδο των συμπτωμάτων

Σε περίπτωση που απαιτείται η μέγιστη δυνατή ευαισθησία στην ανίχνευση των αντισωμάτων ή σε οριακές τιμές των αντισωμάτων  IgM / IgG, τότε προτείνεται και πρόσθετη μέτρηση των αντισωμάτων IgA

 


 

Στο Check Up Medicus εκτελούμε τα τεστ αντισωμάτων IgM, IgG, IgA  καθημερινά αποκλειστικά σε μηχάνημα –  αναλυτή της εταιρείας Snibe και τα αποτελέσματα δίνονται αυθημερόν

Σχετικά με ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΤΣΙΑΣ

Διευθυντής Check Up Medicus από το 2005 τ.Διευθυντής εργαστηρίων ΤΥΠΕΤ 2000-2007 MSc Clinical Biochemistry Molecular Biology Surrey UK BSc Chemistry Athens GR

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΤΣΙΑΣ →